Έχουν βγει για κυνήγι!

Η ευκολία, η άνεση, με την οποία διάφορα καλολαδωμένα γρανάζια της δυτικής «επιστημονικής κοινότητας», προφέσορες, ειδικοί, δημαγωγοί, παρατρεχάμενοι αλλά και ζάμπλουτοι βγάζουν «πανδημικές απειλές» απ’ τα τσεπάκια τους είναι μια ακόμα απόδειξη (αν χρειαζόταν κάποια…) του ότι το βιο-πληροφορικο-ασφαλίτικο σύμπλεγμα και τα αφεντικά του βρίσκονται στο ιστορικό σημείο «ή τώρα ή ποτέ!» απ’ την άποψη της οριστικής θεμελίωσης των πραξικοπημάτων τους. (Όταν γράφουμε «βγάζουν απ’ τα τσεπάκια τους» δεν εννοούμε υποχρεωτικά ότι κατασκευάζουν – αν κι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε ή πρέπει να αποκλείσουμε. Θα χρειαστούν όμως ισχυρές αποδείξεις για να το υποστηρίξουμε. Προς το παρόν εκείνο που …

Bio-hacking: biopolitics in the 21st century

…After all is said and done, the danger is not unknown at all! It is known. The bio-info-security complex wants to “hack” the human immune system, to short-circuit it, to neutralize it, and to make permanent dependence on “artificial immunity” in its stead, that is, dependence on vaccines, drugs and its platforms! In this way it wants not only to permanently hike up its “turnover” (we will all be permanently ill…) but also a few things more…

The candidate vaccines

The JAMA Network (the creator of the video) is the official website (and monthly journal) of the American Medical Association, with a special focus on “bio-technological” sciences. The A.M.A. is introduced as the largest medical association in the u.s (including medical students); therefore it is rather difficult to characterize it as “conspiracist” or “denier” (although you never know…).

Introduction to biosecurity

After the attacks on the Twin Towers, on September 11, 2001, the world entered a “new normality”. On the occasion of these attacks, new practices and technologies of surveillance and repression were installed throughout the spectrum of public and private space, which nullified the civil liberties granted until then. The “war on terror” imposed emergency mobilization for the purposes of managing the “Islamic threat”, which (emergency mobilization / urgent need) was then made permanent. Always in the name of “freedom”…

The games of science

Could research into the longed-for vaccine include video games, such as those played on a mobile phone, to spend time? Apparently, yes; in fact, they are a crucial element of the ideology that surrounds this research – and science in general. That of “citizens science”. The above spot is a war presentation of the eterna video game.