Ύλη (σχεδόν) εκ του µηδενός

Η σχάση των πυρήνων (ας την πούµε “πυρηνική τεχνολογία” αν και συµβαίνει σε συγκεκριµένα υλικά πολύ πριν το είδος µας καταφέρει να την κάνει όπλο) είναι η πρακτική απόδειξη ότι η ύλη µετατρέπεται σε ενέργεια και φως. Το αντίθετο µπορεί ένα συµβεί;

Ένα πείραµα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαγκάη τείνει να το πετύχει. Ο “Σταθµός Ακραίου Φωτός” είναι µια διάταξη παραγωγής laser σχεδιασµένη για να παράξει laser 100 ισχύος petawatts (ένα petawatt ισούται µε ένα τετράκις εκατοµύριο watt). Όταν η εγκατάσταση µπει σε λειτουργία (υπολογίζεται σε 2 χρόνια) αυτό το laser θα έχει ενέργεια 10.000 φορές µεγαλύτερη απ’ το σύνολο των ηλεκτρικών δικτύων του πλανήτη. Μ’ αυτή την ενέργεια θα µπορεί να παράξει ύλη και αντιύλη απ’ το διαστηµικό κενό.

Πώς; Το κενό δεν είναι απόλυτο. Περιλαµβάνει ζεύγη ποζιτρονίων (“αντιύλη”) και ηλεκτρονίων (ύλη) τα οποία όµως αλληλοεξουδετερώνονται. Το lazer µπορεί να εµποδίσει αυτήν την
αλληλοεξουδετέρωση και να προκαλέσει την εκποµπή ακτίνων γ απ’ αυτά τα στοιχειώδη σωµατίδια, που θα δηµιουργήσει περισσότερα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια. Αν υπάρξει µια ελάχιστη συγκέντρωση τους, θα έχει προκύψει εντοπίσιµη ύλη και αντιύλη.

Και τι αξία έχει όλη αυτή η ιστορία; Κατά τον Andrei Seryi, διευθυντή του ινστιτούτου John Adams του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, µεγάλη: Θα µπορέσουµε άραγε στο µέλλον να µετατρέψουµε την ενέργεια σε χρόνο και τον χρόνο σε ενέργεια;

Πώς το είπατε;

bytes & genes | cyborg #21 – 06/2021