κβαντική τηλεμεταφορά

Δύο ξεχωριστές ομάδες τεχνοεπιστημόνων, που χρηματοδοτούνται και οι δύο απ’ το αμερικανικό πεντάγωνο, ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι πέτυχαν (πειραματικά) την κβαντική τηλεμεταφορά. Πρόκειται για προγράμματα της γνωστής DAPRA, το ένα στην κίνα και το άλλο στον καναδά.

Η κβαντική τηλεμεταφορά ΔΕΝ είναι τηλεμεταφορά ύλης· αλλά πληροφορίας. Τα συγκεκριμένα πειράματα είχαν στόχο να μεταφέρουν τις “πληροφορίες της κατάστασης” ενός κβαντικού στοιχείου σε ένα άλλο, που βρίσκεται μακρυά, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε φυσική σχέση (ή φυσικό υλικό ή φαινόμενο) μεταξύ τους. Η μεταφορά (που ήταν “εκτόξευση” φωτονίων) έγινε μέσα από οπτικές ίνες, και κάλυψε την απόσταση αρκετών χιλιομέτρων μέσα σε συνθήκες πόλης.

Η απόσταση της κβαντικής τηλεμεταφοράς είναι, ακόμα, μικρότερη από ένα πείραμα τηλεμεταφοράς που έκαναν το 2012 αυστριακοί τεχνο-επιστήμονες, καλύπτοντας μια απόσταση 143 χιλ. ανάμεσα σε δύο απ’ τα Κανάρια νησιά. Αλλά τότε είχαν χρησιμοποιηθεί λέιζερ, που δεν θεωρούνται αξιόπιστα για στρατιωτική χρήση, λόγω της επίδρασης που τους ασκούν περιβαντολογικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την πανηγυρική ανακοίνωση της DAPRA στόχος των ερευνών για την κβαντική τηλεμεταφορά είναι η προστασία των πληροφοριών του αμερικανικού στρατού από αντίπαλους hackers…

bytes & genes | cyborg #07 – 10/2016