Απόψεις ενός «αιρετικού» επιστήμονα

Μέρος της συνέντευξης του Γ. Ιωαννίδη, σχετικά με την πανδημία, την θνησιμότητα του ιού, την κατάσταση στην ιταλία και άλλα. (πλέον δεν υπάρχει στο youtube)

Η εισαγωγή είναι από συνέντευξη που είχε δώσει στο ΚρήτηTV, το 2017, όταν δεν υπήρχε κορονοϊός