δεδομένα υγείας

Η εταιρία Verily Life Sciences προέκυψε από τη μετονομασία της Google Life Sciences στα τέλη του 2015. Εκτός από την κεντρική συμμετοχή της στο Precision Medicine Initiative, η Verily τρέχει και το δικό της αντίστοιχο project με την ονομασία “Baseline”. Στα πλαίσια αυτού του project και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Duke και Stanford Medicine θα συλλεχθούν δεδομένα 10.000 ατόμων, που θα συμμετέχουν επί πληρωμή.

Εκτός από αναλύσεις του dna και του μικροβιώματος, η συγκέντρωση δεδομένων αφορά πληροφορίες σχετικά με την ψυχολογική και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση καθώς και για τον τόπο προέλευσης των συμμετεχόντων. Η κάλυψη των εξόδων του project και τα κέρδη από αυτό θα προκύψουν από την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων, κυρίως από την πώλησή τους σε φαρμακευτικές εταιρίες. Με το κόστος ανά συμμετέχοντα να υπολογίζεται στα 50.000-100.000 δολάρια, η Verily θα πρέπει να καταφέρει να εισπράξει από την πώληση των data περισσότερα από 1 δις δολάρια.

Καθόλου δύσκολο, αφού μια εταιρική συνδρομή για την πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Για τη συλλογή πολλών από τα δεδομένα, θα χρησιμοποιηθούν φορητές συσκευές και αισθητήρες με τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Κάπως έτσι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χρήση και την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων των συμμετεχόντων θα περάσουν στα ψιλά γράμματα με ενα “tap” στο “I agree”· και ούτε λόγος για την υπεραξία.

bytes & genes | cyborg #09 – 06/2017