Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα είναι το πρωταρχικό είδος κυττάρων, που δημιουργούνται μετά την γονιμοποίηση, και στην εξέλιξη της οργανικής ανάπτυξης διαφοροποιούνται δημιουργώντας τα διαφορετικά όργανα.

Για τους βιοτεχνολόγους η κατασκευή βλαστοκυττάρων από “κανονικά” σωματικά κύτταρα είναι ένα είδος “άγιου δισκοπότηρου”. Για θεραπευτικούς σκοπούς πάντα: θα μπορούσαν, για παράδειγμα, με την ελεγχόμενη καλλιέργεια και ανάπτυξη ανθρώπινων βλαστοκυττάρων να κατασκευάζονται “καινούργια όργανα” – προς αντικατάσταση φθαρμένων ή άρρωστων τέτοιων. Θα μπορούσε, ακόμα ακόμα, να εξασφαλιστεί (μέσω τέτοιων αντικαταστάσεων / επισκευών οργάνων και ιστών ) ακόμα μεγαλύτερη μακροζωΐα: στην εμπορική τους αξιοποίηση τα βλαστοκύτταρα δείχνουν να είναι χρυσάφι!

Οι έρευνες συνεχίζονται παγκόσμια. Αλλά ίσως είναι μια κινεζική ερευνητική ομάδα που έκανε την “τομή”. Σε πρόσφατο paper βιοτεχνολόγων του Ινστιτούτου Guangzhou για την βιοϊατρική και την υγεία (της κινεζικής ακαδημίας επιστημών) ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να τροποποιήσουν την δομή της χρωματίνης σε κοινά, σωματικά κύτταρα, “επαναπρογραμματίζοντάς” τα να δρουν σαν βλατσοκύτταρα. Η διορθωτική παρέμβαση έγινε με χρήση μοριακών χημικών – μια μέθοδος που θεωρείται αποτελεσματικότερη, απλούστερη και ασφαλέστερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έχει δοκιμαστεί ως τώρα.

Κάποια στιγμή τα ανθρώπινα ανταλλακτικά θα είναι τόσο κοινότοπα όσο εκείνα για τα αυτοκίνητα. Και το “Εγώ” θα πιάνει ένα ράφι· ή θα γεμίζει ένα καλά κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο – ψυγείο…

bytes & genes | cyborg #12 – 06/2018