Ο Homo Sapiens στην εποχή της μηδαμινότητας…

Άνθρωπος: υποείδος του Homo Sapiens. Ανήκει στο γένος Homo, της οικογένειας των Ανθρωπίδων, της υπεροικογένειας των Ανθρωποειδών, στη τάξη των Πρωτευόντων. Συγγενεύει με τους πιθήκους (ιδιαίτερα με τους Μεγάλους ή Ανώτερους: ουραγκοτάγκους, γορίλες και χιμπαντζήδες), αλλά και με το είδος Μούσα, της οικογένειας των Μουσίδων, της τάξης των Ζιγγιβερώδων, με το οποίο μοιράζεται το 60% του DNA.

Διαφέρει από κάθε άλλο είδος των βασιλείων των Animalia και των Plantae, εξαιτίας της μοναδικής του εξελικτικής πορείας, η οποία είναι κυκλική και ακολουθεί το μοτίβο της εξέλιξης / αποεξέλιξης. Ενώ βιολογικά εκκινεί από την αμοιβάδα, ως είδος επιδεικνύει εντυπωσιακή αντίσταση στην εξελικτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να επανέρχεται πολιτιστικά στην κατάσταση της αμοιβάδας. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του που ονομάζεται «αναζήτηση νοήματος» και απαντάται αποκλειστικά στο είδος των Homo Sapiens. Ενώ για παράδειγμα, η συγγενής Μούσα των Μουσίδων έχει αυθύπαρκτο βιολογικό κύκλο, στο ανθρώπινο υποείδος  του Homo Sapiens φαίνεται η ανάπτυξη να έχει ως προϋπόθεση την απόκτηση της ιδιότητας «ταυτότητα» της ομάδας «ιδεολογία». Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, το χαρακτηριστικό αυτό προέρχεται από την Οικογένεια (Hominidae) και το Γένος (Homo), αλλά δεν απαντάται στην Τάξη (Primates).

Στην φωτογραφία βλέπουμε μια χαρακτηριστική στιγμή της αποεξέλιξης του Ανθρώπου, λίγο πριν επιστρέψει στην αφετηριακή κατάσταση της αμοιβάδας. Το στιγμιότυπο έχει τραβηχτεί στο φυσικό αστικό περιβάλλον του Ανθρώπου (LA, αμερικανική ήπειρος)  και δείχνει φυλασσόμενο από security γκράφιτι στο οποίο επιτρέπεται η φωτογράφηση μόνο κατόπιν αδείας. Η πινακίδα γράφει: «Ιδιωτική τοιχογραφία. Αποκλειστικά για επιβεβαιωμένα άτομα επιρροής και ανθρώπους με περισσότερους από 20.000 ακολούθους». Η επιστροφή της αμοιβάδας…

bytes & genes | cyborg #13 – 10/2018