Ο Αλημπαμπά μόνος του

Η γνωστή κινέζικη ανταγωνίστρια της amazon alibaba καθιέρωσε το εμπορικά αξιοποιήσιμο cloud της, κατ’ αρχήν για χρήση εντός κίνας, το 2009. Στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες cloud για εμπορική χρήση στην υπόλοιπη ασία, την ευρώπη και τις ηπα – μέσα από εφαρμογές τεχνολογίας blockchain.

Σ’ αυτή τη φάση η εμπορική επέκταση της alibaba (και οποιασδήποτε ανάλογης, δεν είναι μόνη της) στην αξιοποίηση του blockchain αφορά επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους: αφενός σε ότι σχετίζεται με την εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους στην (ηλεκτρονική) διοίκηση και αφετέρου στις πιστοποιήσεις που απαιτούνται απ’ τους τελικούς καταναλωτές.

Μπορεί να καταντάει μονότονο, αλλά ο κινεζικός καπιταλισμός και οι τεχνολόγοι του διεκδικούν την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία και σ’ αυτόν τον τομέα. Το 2017, απ’ τις 406 “πατέντες” που δόθηκαν για την τεχνολογία blockchain, οι μισές ήταν σε κινεζικές εταιρείες…

bytes & genes | cyborg #14 – 02/2019