Πράσινες ερπύστριες

…Αν στ’ αλήθεια θέλουμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα πρέπει να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας σ’ όλες αυτές τις πλευρές της ζωής. Αυτό επειδή απλά δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλες τεχνολογίες που θα μας επέτρεπαν να διατηρήσουμε το επίπεδο της ζωής μας μ’ έναν τρόπο ουδέτερο απ’ την άποψη του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του άνθρακα πρέπει να ανέβουν αρκετά ώστε να σπρώξουν τους ανθρώπους να αλλάξουν συμπεριφορές. Μια άλλη (ή ίσως συμπληρωματική) επιλογή είναι να σκληρύνει αρκετά η (σχετική) ρυθμιστική νομοθεσία. Το ξέρω ότι η “οικολογική δικτατορία” είναι άθλια λέξη. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν και σε ποιο βαθμό πρέπει να θελήσουμε να αποδεχτούμε κάποιο είδος “οικολογικής δικτατορίας” (με την μορφή νομοθεσιών) έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς την κλιματική ουδετερότητα…

Να αναρωτηθούμε; Η οικολογία είχε ξεκινήσει διαφορετικά· αλλά τότε ο καπιταλισμός ήταν “βρώμικος”. Τώρα συγκεκριμένοι κλάδοι και αφεντικά βιάζονται να “πρασινίσουν”, ώστε να υπερκεράσουν τους όποιους ανταγωνιστές τους. Στις δικτατορίες θα κολλήσουν; Ή σε τίποτα “οικολογικά” στρατόπεδα συγκέντρωσης;

bytes & genes | cyborg #26 – 2/2023