Οι ανεύθυνοι να εντοπίζονται!

Το σύστημα (ηλεκτρονικής) κοινωνικής αξιολόγησης δουλεύει στην κίνα! Για όσους δεν το ξέρουν είναι κάτι σαν πλατφόρμα όπου όχι μόνο οι κρατικές υπηρεσίες αλλά και υπήκοοι αλληλο-αξιολογούνται μεταξύ τους, με συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικής υπευθυνότητας. Κάτι σαν  “like” + “rating” αλλά για “σοβαρούς σκοπούς”, υπό την εγγύηση του κράτους…

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του συστήματος για το 2018, που εκδίδεται απ’ το “εθνικό κέντρο πληροφόρησης για την κοινωνική ευθύνη” της κίνας, έδειξε ότι 17,46 εκατομμύρια κινέζοι στερήθηκαν την δυνατότητα να αγοράζουν εισιτήρια αεροπλάνων και 5,47 εκατομμύρια στερήθηκαν τη δυνατότητα να αγοράζουν εισιτήρια για τα high speed τραίνα, λόγω ανεύθυνης συμπεριφοράς στη διάρκεια ταξιδιών.

Επιπλέον, 3,59 εκατομμύρια επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και είδους μπήκαν σε “μαύρη λίστα” που τους απαγορεύει κρατικές χρηματοδοτήσεις, πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές και άλλες χρηματοπιστωτικές ποινές, και πάλι λόγω ανεύθυνων πρακτικών.

Πέρα απ’ αυτά, 3,51 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις πλήρωσαν πρόστιμα για ανάλογους λόγους.

Με δυτικά κριτήρια όλα αυτά θα προκαλούσαν τρόμο, κάτι σαν ο “big brother”. Ξέρουμε όμως ήδη πολλά εκατομμύρια τέτοιων “θορυβημένων” πρωτοκοσμικών που θα αποδέχονταν με χαρά ένα τέτοιο σύστημα “αξιολόγησης” αν σερβιριζόταν όχι σαν υπηρέτης της “κοινωνικής υπευθυνότητας” αλλά μόνο της ασφάλειας.

Ή μήπως το “θα” είναι λάθος, και έχουν αρχίσει να το αποδέχονται ήδη;

bytes & genes | cyborg #15 – 06/2019