Αυτά που χωράει η στιγμή

Είναι μια άχρηστη πληφορορία το τι “συμβαίνει” σε ένα λεπτό, κάθε λεπτό, στον κυβερνοχώρο με τις τωρινές, 4G δυνατότητες;

Μπορεί. Το cyborg (από ιδιοτροπία προφανώς) αυτό που βλέπει σ’ αυτόν τον δίσκο των 60 δευτερολέπτων είναι πυκνότητα και ένταση (ψηφιακά) μεσολαβημένων κοινωνικών σχέσεων. Βλέπει, δηλαδή, τάξη μεγέθους στην αναδιάρθρωση του κοινωνικού. Αλλά κι αυτό: τάξη μεγέθους καπιταλιστικής αξιοποίησης…

Βλέπει, επίσης, 1,4 εκατομμύρια “κτυπήματα” το λεπτό στην πλατφόρμα “γνωριμιών” tinder, αισθητά πάνω απ’ το 1 εκατομμύριο του facebook και τα φτωχά σκορ του tweeter και του instagram.

Βλέπει, εν τέλει, επόπτες, προξενήτρες, μεσάζοντες: στα logo…

bytes & genes | cyborg #15 – 06/2019