Η απόλυτη μπαταρία!

cyberpunk.link περιβάλλον (αστικό+)